salomon.edu.pl
Kalendarze
Poniżej prezentujemy kalendarze wydarzeń, imprez oraz spotkań z rodzicami na rok szkolny 2019/2020. Ostatnim dokumentem jest kalendarz zajęć dodatkowych organizowanych w naszej szkole w roku szkoln…