salomon.edu.pl
Gęsi
Czego możemy nauczyć się od gęsi ? Czy wiesz dlaczego gęsi lecą tworząc klucz w kształcie litery „V”? Za każdym razem gdy ptak uderza skrzydłami, zwiększa on siłę nośną skrzydeł ptaka l…