salomon.edu.pl
Edukacja domowa
O edukacji domowej Edukacja domowa to alternatywa do edukacji szkolnej, uregulowana przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty i Ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o syst…