salomon.edu.pl
Kopalnie Króla Salomona – szlifujemy diamenty
W naszej szkole od 1 maja 2018 roku do 30 października 2019 roku realizowana jest kolejna edycja projektu „Kopalnie Salomona – Szlifujemy Diamenty”, w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność E…