salomon.edu.pl
Dialog w milczeniu
Uczniowie naszej szkoły ucząc się języka migowego, mogli przekonać się, że dialog w milczeniu jest możliwy, a nawet wskazany, zwłaszcza, kiedy chcemy otworzyć się na ludzi niesłyszących i dać im i …