salomon.edu.pl
Akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej
ChSP „Salomon” w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/20120, realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UE. Głó…