salomon.edu.pl
Akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej
ChSP „Salomon” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018, realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UE. Cele…