salomon.edu.pl
Akademia Rodzica
Akademia Rodzica – cele Akademia Rodzica powstała na bazie doświadczeń zdobytych przez nauczycieli ChSP Salomon, którzy, pytani przez rodziców o różnorakie kwestie związane z rozwojem …