salomon.edu.pl
A miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie …
„A miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie, że zesłał na świat Syna swego Jednorodzonego, abyśmy dzięki Niemu mieli życie.” – 1 Jan 4,10 Z okazji zbliżających się Świąt Bożeg…