salmonphan.blogspot.com
Feb 17, 2017
Một khuya tháng Hai, Trằn trọc qua giấc ngủ không đặng, Pha trà "hết đát" lục trong bếp. Tạm vậy. Đun nước sôi. Đổ xâm xấp. Rón rén chu...