salmaniwp.ir
چرا بلیط کاغذی ؟ - راه کارهایی بسیار ساده برای صرفه جویی در کاغذ، هزینه و پرسنل
چرا بلیط کاغذی ؟ تصور کنید بلیط خود را از اینترنت تهیه کرده اید و زمانی که به ایستگاه راه آهن می رسید تنها دودقیقه به حرکت قطار مانده است اما هنوز...