salmaniwp.ir
روباه ناقلا و مرغ حنایی - داستان سایت شما و هکرهایی که در کمین سایت شما هستند
روباه ناقلا و مرغ حنایی داستان روباهی که از غفلت مرغ استفاده میکنه و اون رو به دام میندازه، مثل هکر ها وقتی حواستون نباشه از اطلاعات شما استفاده می کنند.