salkert.se
Minnas kromosomavvikelse – [13q-deletionssyndromet]
Fick iden att skriva en sammanställning efter att ha mailat med en professor i klinisk genetik och han bad om just denna information. Minna har en kromosomavvikelse – 13q-deletionssyndromet &…