salkert.se
YouTube?
Då jag fick önskningar på att göra en videopresentation på mej och familjen så testade jag, gick väl sådär.. Men.. den blev för lång för instagram, så.. jag ger YouTube ett försök när det kommer ti…