salamlind.ir
اطلاعیه لیند پاک
دست در دست هم آماده می شویم برای برگزاری یک جشنواره بزرگ لیند پاک و میزبانی بی نظیر از گردشگران به اطلاع عموم مردم شریف روستای لیند می رساند شورای گردشگری روستا در نظر دارد جهت هر چه بهتر برگزار شدن اولین جشنواره بومی، محلی و