sajamtehnike.rs
IHIS NT Park Zemun
IHIS NAUČNO TEHNOLОŠKI PARK ZEMUN AD je inovaciona organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i sa svojim firmama članicama angažovan je na razvijanju inovacionih tehnologija kao i na proizvodnji inovacionih proizvoda u malim serijama. Park pruža usluge preduzetnicima u formiranju „start up“ firmi i otpočinjanju delatnosti tih firmi. IHIS Techno Experts d.o.o. se bavi