sajamknjiga.rs
Miloš Okuka
Miloš Okuka, slavista, rođen je 1944. u Porijama kod Uloga (istočna Hercegovina). Bio profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Od 1992. stalno na Univerzitetu u Minhenu. Objavio više stotina naučnih i stručnih radova i knjige: „Sava Mrkalj als Reformator der serbischen Kyrilliza” , “Govor Rame”, “Jezik i politika”, “Priče o oblicima riječi”, “U Vukovo doba”, “Ogledi o