sajam.rs
Susret privrednika Republike Srpske i Republike Srbije na Beogradskom sajmu
Prvog dana Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme PARTNER 2019 održan je „Susret privrednih društava Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme na međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme PARTNER 2019“. Sastanak se odvijao u organizaciji Vlade Republike Srbije i Republike Srpske, sa namerom da se konkretnim aktivnostima unaprede saradnja i