sajam.rs
Pronalazači za "doviđenja"
U petak 19. maja, poslednjeg dana Sajma tehnike, "centralni" deo pratećeg programa posvećen je Savezu pronalazača Srbije. A oni će, u sali hale 2C Beogradskog sajma, od 12 do 16 časova imati prezentacije preduzetničkih potencijala opština i inovativnih potencijala mladih Srbije, inovativnih rešenja spremnih za primenu u praksi, te inovacija nagrađenih međunarodnim nagradama u 2016.