sajam.rs
Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava
Pod nazivom „Složni mozaik Srbije“ na Beogradskom sajmu 10. decembra se održava 2. Sajam nacionalnih manjina, a istovremeno se obeležava i Međunarodni dan ljudskih prava. Organizatori manifestacije su Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i nacionalni saveti nacionalnih manjina – mađarski, slovački, češki, romski, crnogorski, nemački, bugarski, rumunski, hrvatski, bunjevački, rusinski, ukrajinski,