sajam.rs
Najsavremenija računarska literatura
Veliki izbor računarske literature i ove godine na Sajmu tehnike predstavlja Izdavačka kuća CET, koja je uz nove knjige izložila i ranija izdanja. Odobravanjem spacijalnih popusta na računarsku literaturu, ovaj renomirani izdavač se pridružio „promociji četvrte industrijske revolucije – „Industrije 4.0”. Najnoviji naslovi koji su premijerno predstavljenji na Sajmu i mogu da se kupe po sajamskim cenama