sajam.rs
GAMA DIGITAL CENTAR
GAMA DIGITAL CENTAR je osnovan 2014. godine širenjem delatnosti GAMA STUDIJA na digitalnu štampu i štampu velikih formata. Tokom pet godina GDC je ubrzano rastao i otkrivao tajne nešto drugačijeg tržišta nego što je osvetljavanje ofset ploča, na kojem je Gama Studio lider već godinama. Kompanija se ubrzano razvijala