sajam.rs
Energetika, Ekologija i ISEC: „Snaga prirode“ u čistoj i pametnoj energiji
Da „snaga prirode“ zaista oličava i snagu jedne zemlje, od 2. do 4. oktobra 2019. godine, na Beogradskom sajmu, treba da dokažu i specijalizovane sajamske manifestacije najvišeg međunarodnog ranga - 15. Međunarodni sajam energetike i 16. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa - EcoFair. Osnov za tematsko i funkcionalno spajanje ovih, naizgled