sajam.rs
Dobitnici nagradnih putovanja
Zahvaljujemo se svima što su učestvovali u takmičenju za putovanja. Dobitnici nagrada su: Facebook 21. februar – nema dobitnika jer nijedna fotografija nije objavljena na način na koji je pravilima precizirano. Ipak, Beogradski sajam će fotografiji za koju komisija odredi da na najlepši način dočarava neko putovanja, nagraditi sa godišnjom ulaznicom za sve manifestacije u 2019-oj godini. 22.