saeta.net
HTVC
L%E2%80%99Hospital+de+Tortosa+Verge+de+la+Cinta+va+estrenar+el+redisseny+de+la+seva+imatge+corporativa+coincidint+amb+el+seu+30%C3%A8+aniversari.+%26nbsp%3B+Els+trets+m%C3%A9s+caracter%C3%ADstics+de+l%E2%80%99imagotip+anterior+es+van+mantenir%2C+com+a+s%C3%ADmbol+de+pertinen%C3%A7a+al+territori%2C+per%C3%B2+es+va+adaptar+la+imatge+a+les+noves+necessitats+comunicatives.+Respecte+a+l%E2%80%99anterior+marca%2C+%5B%26hellip%3B%5D