s4vn.online
(Editorials) – THƯ XUÂN TỪ ĐÀI BẮC: Chào năm mới của dự án S4VN
Quý độc giả thân mến, Kể từ công bố đầu tiên của Scientometrics for Vietnam (S4VN) ngày 28/10/2015, chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn 2 tháng với tổng cộng 12 danh sách chi tiết về công bố ISI của…