rynekinwestycji.pl
Zasady przyjmowania na studia w Polsce cudzoziemców - Rynek Inwestycji
Nowe zasady przyjmowania na studia w Polsce cudzoziemców określiła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.