rykteshantering.nu
Rykteshantering och etik - Rykteshantering och PR på webben
Online Reputation Management (ORM) kan användas för att skapa ett gott rykte eller rädda ett skadat rykte, men ORM kan även användas för att förstöra för en individ eller en organisation genom att urholka trovärdighet och skapa badwill. Jag har redan från början tagit ställning för att verka för det goda. Min inriktning är därför att för mina kunder praktisera en hög nivå av etiskt tänkande och handlande.