ruthumana.com
ಪ್ರೊ. ಕೆ. ರಾಮದಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ೧೯೮೬ ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ರಾಮದಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ.…