ruthumana.com
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ : ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಧರ್ಮರಾಯ – ಭಾಗ ೧
ಅಭಿನವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್ . ವೈ . ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನುಡಿಗೌರವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ “ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಧರ್ಮರಾಯ” . ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ . …