ruthumana.com
ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ನೆನಪುಗಳು : ನ. ರತ್ನ
ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ನ. ರತ್ನ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 5-6 ತಿಂಗಳು ತಂಗಿದ್ದರು . ಆ ಸಮಯದ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬೇರೆಡೆಯ ರಾಮಾನುಜನ್ ಭೇಟಿಯನ್…