rujirat.com
หน้าที่ “บิดา” จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร
วันนี้คุยเรื่อง “หน้าที่บิดา จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร” เคสขอใบเขียวจากการแต่งงานหลายเคสที่ดิฉันพบ ประสบปัญหานี้ ตัวอย่าง ภรรยาซิติเซ่นขอใบเขียวให้คุณ และระหว่างรอเรื่องภรรยาท้องกับชายอื่น คุณทราบแต่เพรา…