rujirat.com
การถอนซิติเซ่น
ภายใต้คณะรัฐบาลใหม่ชุดประธานาธิบดีทรัมพ์ ระบบอิมมิเกรชั่นมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยตั้งแต่ต้นปี 2017 ตัวอย่างข้อใหญ่ๆคือ ผ่านกฎหมาย Travel ban ห้าม 7 ประเทศมุสลิมเข้าประเทศ (อ่านคอลัมน์เดือน กุมภา 2…