rujirat.com
Sexual Harassment
ตั้งแต่กลางเดือนตุลาที่ผ่านมาถึงวันนี้ ข่าวดังแต่ละวันจะเป็นหัวข้อที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ “ลวนลามทางเพศ” หรือ “เซ็กสช่วล ฮาราสเม๊นท์” (Sexual Harassment) เริ่มจากข่าวแรกเกี่ยวกับนาย “ฮาร์วีย์ ไวน์ส…