rujirat.com
ทรัมพ์
สวัสดีปีใหม่ค่า วันศุกร์ที่ 20 มกราคมนี้ อเมริกาก็จะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ “ดอนัลด์ ทรัมพ์” คนที่ 45 รับช่วงต่อจากป.ธ.น. บาแร็ค โอบาม่า ซึ่งดำรงตำแหน่ง 2 เทอม 8 ปี ไหนๆก็จะเป็น ป.ธ.น. ของเรา ถึงเวลา…