rujirat.com
ประกาศกฎหมายอิมมิเกรชั่นบางฉบับ
ระหว่างที่ดิฉันอยู่เมืองไทยพักผ่อนและ“อดข่าว”ทั้งเดือนพฤศจิกา ก็ได้รับอีเมล์ 3-4 ฉบับถามเรื่องกฎหมายอิมมิเกรชั่นใหม่ที่ ป.ธ.น.โอบาม่าพึ่งผ่าน ก็เลยต้องเปิดอ่านหาข้อมูล เรามาแชร์กันวันนี้ ข้อเตือน ก…