rujirat.com
Happy Valentine
วันอังคารหน้าวันที่ 14 กุมภา ตรงกับ วันวาเล็นไทน์ (Valentine day) เป็นวันแห่งความรัก จริงๆแล้วทั้งเดือน ก.พ. ถือเป็นเดือนแห่งความรัก คุณสามาถรักได้มากขึ้นเดือนนี้เพราะเดือนนี้มี 29 วัน วันวาเล็นไทน…