rujirat.com
ขั้นตอนแต่งงานในเมกา
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยานี้ ครบรอบ 10 ปีของโศกวินาศกรรมที่ผู้ก่อการร้ายไฮแจ็คเครื่องบิน พุ่งบินถล่มตึกเวิร์ลดเทรด 2 ตึกในรัฐนิวยอร์ค ดิฉันจำได้ว่าวันนั้นเช้าตรู่ดิฉันยังอยู่บ้าน ดิฉันได้โทรศัพท์จากเ…