rujirat.com
ปัญหาทำใบเขียวแต่งงานเมื่อเดินทางกลับไทย
สัปดาห์นี้จะตอบคำถามอีเมล์เกี่ยวกับการหย่าร้าง และปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงเดินทางกลับเมืองไทยหลังแต่งงาน หรือขณะยื่นเรื่องขอและรอใบเขียว และหลังวีซ่าขาด คำถามที่หนึ่ง ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับใบเข…