rujirat.com
ข่าวสด
ประกาศ ดิฉันจะมีสัมนาเกี่ยวกับกฎหมายอิมมิเกรชั่นสหรัฐ ที่สำนักงาน น.ส.พ. มติชน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยาที่จะถึงนี้เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ชั้น ๙ ห้องประชุมใหญ่ โปรดดูแผนที่ ดิฉันจะลงรายละเอียดห…