ruhesh.kg
Кыргыз эл жомогу: Байдын эрке баласы –
Илгери, илгери бир байдын жалгыз эрке баласы болгон экен. Ал бала: «О атамдын ушунча малы, дүнүйө-мүлкү, өзүмдүн сулуу аялым бар. Атам өлсө да мен эчтемеден кор болбойм» деп ойлочу экен. Баланын колуктусу акылдуу болот. Күндөрдүн биринде атасы өлүп, энеси, аялы үчөө калат. Атасынын жыйган мүлкү, малы түгөнөт. Эч кандай оокат кылар нерсеси жок калганда, баланын колуктусу: — Ой, атаңын жыйып берген мал-мүлкү, дүнүйөсү түгөндү. Сен иштеп оокат тапсаң боло,- дейт күйөөсүнө. Анда күйөөсү: — Жо-ок, мен иштебейм, сени кайтарып олтура …