ruhesh.kg
Кайдан чыкты «Кандай аял тууду экен, Лениндей уулду?» – РухЭш
Б.Кебекованын мындай деп жазганы бар: «Совет бийлиги учурунда Токтогулду көтөрүү үчүн аны орус революционерлеринин алкагында саясый көз карашы калыптанып, замана-заңдын өзгөрүшүн кыргыздарга ала келген революционер, …