ruhesh.kg
Икаялар: Досту кантип тандоо керек? –
Бир жолу чиркей чымындан: — Жакын жерде гүлдөр барбы? – деп сурады. — Гүлдөр бар-жоктугун билбейт экемин, — деди чымын. – Ал эми консерва идиштери, айбандардын кыктары, казылган аңдардагы таштандылар толтура. Ошентип чымын чиркейге тегеректеги бардык таштанды төгүлчү жерлерди шашылып санап берди. Чиркей чымын көрсөткөн тарапка учуп баратып жолунан аарыны кезиктирди. – Жакын жерден таштанды төгүлчү чуңкур көрбөдүңбү? – деп сурады чиркей аарыдан. – Таштанды төгүлчү чуңкурлар дейсиңби? Жок, эч жерден көрбөдүм, — аары таң калды. – Бирок да бул …