ruhesh.kg
Нуралы КАПАРОВ: "Адашкандар жөнүндө ода" –
«Чын. Билем. Өмүр кымбат… От жагып жылуу үйдө жашайын дейм чиркин-ай, көмүр кымбат» деди да Абитайым жатып албай төштөгү сарайдагы тезек чапкан чабандарга кезек берип, алардан арткандарын түк калтырбай келди да тезек терип, тепкедей жерди болжоп арадагы тоодой тезек түшүрдү түтүн чыкпай томсоргон төрт бөлмөлүү үйүнө калаадагы. Күжүрмөн Абитайым күүлөнүп жана дагы, куураган отун көрсө талаадагы, койнунан кол араасын сууруп чыгып, кыйкаңдап күнү-түнү араалады… Кыш түшүп, көк түгөнүп, көк курусун, кышка деген эт түгөнүп, киши-кара келе калса жатагына кызарып бет …