ruhesh.kg
Акылмандын ой нөшөр –
Бальтасар ГРАСИАН (1601-1658), испан жазуучусу Азчылыкка келгенде акылдуубуз, көпчүлүккө келгенде оомабыз. * * * Чычканга кебек алдырбаган сараң карышкырга келгенде алдырат. * * * Адам өмүрү пендечилик жорук-жосундар менен кармашып жүрүп өтөт. * * * Өкүмдарың мойнуңа жүк артарда айкөл көрүнүп, агынан жарылып сүйлөйт. * * * Товарыңды ким жамандаса, сатып алчу кардар ошол. * * * Акчаңдан күйсөң да, товардын сапатынан күйбө. * * * Эс-акылы жок үчүн көпчүлүгү эс-акылын жоготпой жүрөт. * * * Достордон айрылгың келбесе, …