rozliczanienieruchomosci.pl
Umowa najmu
Dobra umowa wynajmu Jest nie tyle dokumentem świadczącym o obowiązkach stron, ale maksymalnie zabezpieczającym interesy właściciela nieruchomości. Niestety prawo o najmie w naszym kraju jest przest…