royalgroupvn.com
Nam châm thanh phi 25x300mm
Nam châm thanh phi 25x300mm thuộc loại nam châm đất hiếm, nam châm trắng có lực hút siêu mạnh, nam châm lực hút siêu mạnh từ 7000 Gauss đến 12,000 Gauss….