rotaractsiroksokak.mk
(Фото) Ротаракт Широк Сокак Битола успешно го реализираше проектот “ Играта продолжува..со топол оброк “
Ротаракт клуб Широк Сокак, Битола е клуб на млади лидери на возраст од 18 до 30 години и постои од неговото официјално формирање на 31 октомври 2014 година. Од тогаш се до денес клубот, традиционал…