rosevonjericho.net
Jerihonska roža in njena simbolika | Jerihonska roža
Jerihonska roža se s svojo prazgodovinsko noto bohoti skozi njeno mogočno simboliko. Kateri simboli Jerihonske rože, pa so vam najbliže?