roots.o-klubb.no
Siste ROOTS-samling i 2016
12-13 november avholdes årets siste ROOTS-samling på Jåtten skole i Stavanger. Her vil det bli mest fokus på o-teknisk trening og sosiale aktiviteter. Vi oppfordrer alle i alderen 13-19 år å bli me…